Genom att anlita oss på Quantum kan du hjälpa till att minska på slit och släng. Genom vår källsorteringstjänst som vi erbjuder till företagskunder och fastighetsägare vill vi ta ytterligare ett steg i återvinningsdjungeln.


Quantum är ett Arbetsintegrerande socialt företag.
Vinsten återinvesteras i företaget, som t ex nyanställning.
Alla som jobbar i Quantum arbetar 100% av deras egna förmåga!

Vi planerar också för att ta emot personer som behöver arbetsrehabilitering, arbetsträning etc.

Vi på Quantum jobbar för en bättre miljö och för en starkare social ekonomi. Vi lobbar mot politiker att dem ska förstå hur viktiga sociala företag är för samhället.

Vår historia
Varför namnet Quantum?
I allmänhet när folk hör namnet "quantum" är det alltid relaterat till det fysiska eller det atomära. Det är sant!
Men bokstavligen betyder Quantum i sig "kvantitet av något".
I vårt fall kombinerar principen "kvantitet av något" med vårt syfte att återvinna som i sin tur representerar att vårt företag gör kvantitet av ansträngningarna för att skapa en bättre miljö.

Vår vision
Vi vill tillhandahålla en viktig och prisvärd miljötjänst.
Genom ett samarbete med oss stärker och stimulerar vi tillsammans den sociala ekonomin och hjälper individer att komma ut i arbete och samhälle. Tillsammans gör vi en stor miljö och samhällstjänst.
Vi vill också hjälpa till att värna om vår miljö genom att minska på köp- och slängkulturen som finns i vårt samhälle.