Vår historia

Varför namnet Quantum?
I allmänhet när folk hör namnet "quantum" är det alltid relaterat till det fysiska eller det atomära. Det är sant!
Men bokstavligen betyder Quantum i sig "kvantitet av något".
I vårt fall kombinerar principen "kvantitet av något" med vårt syfte att återvinna som i sin tur representerar att vårt företag gör kvantitet av ansträngningarna för att skapa en bättre miljö.

Vår vision

Vi vill tillhandahålla en viktig och prisvärd miljötjänst.
Genom ett samarbete med oss stärker och stimulerar vi tillsammans den sociala ekonomin och hjälper individer att komma ut i arbete och samhälle. Tillsammans gör vi en stor miljö och samhällstjänst.
Vi vill också hjälpa till att värna om vår miljö genom att minska på köp- och slängkulturen som finns i vårt samhälle.