Arbetsträning

Vi välkomnar människor på arbetsträning och arbetsrehabilitering. När vi går med vinst, återinvesterar den i företaget.

För oss måste en arbetsträning hålla en hög kvalité och kännas trygg för både deltagare, myndigheter och medarbetare. Att vi alla har en gemensam ”samsyn” . Vi har kvalitetssäkrat oss genom Skoopi. Vi vill att alla som arbetar och eller arbetstränar hos oss, ska känna att dem har fått en ökad livskvalité och trygghet.

Att man är inkluderad att man stärks som människa och att drömmar och förhoppningar på livet ska kännas genomförbara. Att känna detta ger inte bara dennes trygghet, utan påverkar även familj i ökat välmående.

Inkludering är en god investering för samhället! Detta innebär att göra affärer med oss är med och gör samhället och miljön bättre för fler-både idag och för nästa generation