Upcycling

Visste du att dina gamla lakan & kläder kan bli nya tygkassar eller gympapåsar, -eller något helt annat! I vår Upcycling studio gör vi om inlämnade tyger och kläder till bl a tygkassar, gympapåsar och annat som ska ersätta bl a plaster.


Vi vill visa och öka medvetenheten för att återanvända, just nu pågår ett samarbete med ett annat företag i Västerås som precis som oss, jobbar med hållbarhet.

Boka föreläsningar & Inspirerande workshops

Släng inte, återvinn och bidra!

Vi behöver bli bättre på att ta tillvara materialets egenskaper.
Med upcyckling förlänger vi livscykeln och sparar naturresurser.

Syftet med upcyckling är att minimera avfallsmängen genom att omvandla uttjänta produkter till lika eller till något nytt med lika eller högre värde. Allt handlar om att jobba för att få en en ”cirkulärekonomi” att kretsloppet sluts. Vi producerar mindre, återanvänder mer. Vi vill bidra till att uppnå en social-miljömässig och hållbarvärld.  För att att lyckas med detta, tillämpar vi agenda 2030 som en röd tråd genom hela vår verksamhet.

Vi märkt att efterfrågan och det fortfarande finns en stor okunskap om källsortering och återvinning (upcycling) ökat

-att det finns ett stort behov av detta hos alla. Vi får många frågor kring just detta,
-hur sorterar jag Creme fraicheburken, mjölktetran mm
-hur kan jag minska alla plaster i hemmet, vilka är alternativen.

Boka en föreläsning/workshop.
-självklart anpassar vi föreläsningen efter just era behov

Vi vänder oss till företag som vill utbilda och inspirera sin personal

Vi vänder oss till skolklasser, både som elevens val, men även de yngre klasserna.

Vi vänder oss till bostadsrättsföreningar och samfälligheter…

Alla är vi berörda och vi behöver alla hjälpas åt för att bli bättre på detta!

”Vi hoppas att ni vill vara med och göra skillnad, -många steg i rätt riktning, blir i sinom tid, ett jättekliv- Tillsammans gör vi skillnad”