Plastkassar

Gissa hur många plastkassar svensk handel köpte in under 2017? – 687 miljoner! S e x h u n d r a å t t i o s j u miljoner!  Antalet känns hissnande, eller hur? Det ger ett snitt på 83 plastkassar per svensk och år.

Frågan är hur man skulle kunna minska denna plastkonsumtion? Kunde vi få till stånd ett pantsystem för plastpåsar så skulle förmodligen siffrorna se annorlunda ut vad det gället antalet plastkassar per år som köps in av svensk handel. Ungefär som det med PET flaskor fungerar.

-Vad tror ni? Skulle det fungera?

#plast #plastkassar #pantsystem #recykling

13 mars, 2019