Föreningen Maskroskraft

Vid årsskiftet gick föreningen Maskroskraft ut på sin hemsida och meddelade att man avslutar sin verksamhet.

Föreningen som var belägen i Västerås, har under tio års tid gett stöd till 100 talet barn & unga, som levt i en familj med missbruk, våld och brist på omsorg har haft som syfte att skapa en kontakt med trygga och förutsägbara vuxna.

Genom stödgruppsverksamhet har man även anordnat lägerverksamhet flera gånger per år där barn och undomar får träffa andra med liknande erfarenheter.

Föreningen Maskroskrafts har bland annat finansierats av kommunala medel och stipendier och fonder.

-Vem vet, kanske är vi tillbaka om tid, volontärer, stöttning och pengar finns, skriver föreningen på sin hemsida.

#Hållbarhet #Missbruk #Våld #Hälsa #Glädje #Maskroskraft

13 mars, 2019