Källsortering

En bra källsortering är en förutsättning för att våra samhällen skall kunna fungera idag, men även för kommande generationer.
Vår drivkraft är att hjälpa företag med bra lösningar

Upcycling

Vad är upcycling? Vi behöver bli bättre på att ta tillvara på materialets egenskaper. Med upcycling förlänger vi livscykeln och sparar på våra naturresurser. Vi vill bidra till att uppnå en social, miljömässig och hållbar värld.

Arbetsträning

Vi välkomnar människor på arbetsträning. Vi vill att alla som arbetstränar hos oss, ska känna att dem har fått en ökad livskvalité och trygghet.
Är du en av dem som vill arbeststräna hos oss?